Općina Matulji sufinancira zdravstvene preglede i fitness programe

Autor: Marina Pauletić 31.05.2024

Foto: ilustracija

Narudžbe će se zaprimati od ponedjeljka, 3. lipnja do popunjenja sufinanciranih pregleda.

Matulji - Općina Matulji, nakon besplatnih pregleda madeža, nastavlja s provođenjem preventivnih zdravstvenih pregleda i fitness programa za stanovnike s prebivalištem na području Općine Matulji.

Preventivni zdravstveni pregledi provoditi će se u Poliklinici Kantrida, na adresi Lošinjska ulica 16, Rijeka, a zainteresirani stanovnici mogu se naručiti za jedan od navedenih pregleda: Color - Doppler karotida (vrata), arterija ruku/nogu ili vena ruku/nogu ili Ultrazvuk abdomena, dojki, štitnjače, prostate ili lokomotornog sustava. Korisnici pregleda snose trošak od 5,00 eura prilikom obavljanja pregleda, dok ostatak iznosa do pune cijene sufinancira Općina Matulji, pri čemu korisnici moraju imati prebivalište na području Općine Matulji.

Svi zainteresirani stanovnici dužni su naručiti se na pregled kod Poliklinike Kantrida, na telefon 051/634-313 u uredovno radno vrijeme poliklinike. Narudžbe će se zaprimati od ponedjeljka, 3. lipnja do popunjenja sufinanciranih pregleda.

Obzirom da je broj sufinanciranih preventivnih pregleda ograničen planiranim sredstvima u Proračunu Općine Matulji, a kako bi što više stanovnika obavilo pregled, prilikom narudžbe moguće je odabrati samo jedan od prethodno navedenih pregleda.

Osim preventivnih pregleda, nastavlja se i s provođenjem fitness programa. Nakon što su korisnici fitness programa tijekom cijele zime vježbali u Domu Jušići i Domu Rupa s početkom mjeseca lipnja fitness programi ponovno će se održavati na otvorenom.

Fitness programi održavat će se dva puta tjedno na četiri lokacije tijekom lipnja, srpnja i kolovoza u vremenu od 20:30 do 21:30 sati u Matuljima - Amfiteatar (ponedjeljak i srijeda) te u vremenu od 20:00 do 21:00 sat na lokacijama: Rukavac – školsko igralište (utorak i četvrtak), Brešca – školsko igralište (utorak i četvrtak) i Rupa – igralište Kaljuže (ponedjeljak i srijeda).

Program provode trenerice iz Športsko-rekreacijskog kluba „Mali gym“ iz Rukavca i „Absolute life“ iz Matulja. Treninzi su prvenstveno namijenjeni mladima i radno aktivnom stanovništvu, ali uključiti se mogu svi zainteresirani obzirom da su treninzi prilagođeni sposobnostima pojedinog korisnika.

Mjesečna upisnina za korisnike iznosi 10,00 eura po lokaciji, dok preostali iznos sufinancira Općina Matulji. Svi zainteresirani mogu se prijaviti na treningu ili putem e-maila: smacura9@gmail.com za lokacije: Rukavac, Brešca i Rupa te na e-mail: lorena.zamlic@yahoo.com za Matulje.

Fitness programi započinju na otvorenom u prvom tjednu mjeseca lipnja, a prema prethodno navedenim terminima.

U Proračunu Općine Matulji za 2024. godinu za program zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja izdvaja se oko 82.000 eura.

Više sa portala poduckun.net ...