Općina Viškovo poziva vlasnike zakonito izgrađenih nekretnina u blizini nekadašnjega odlagališta Viševac na ažuriranje podataka

Autor: Marina Pauletić 13.04.2024

Foto: ilustracija

Poziv se odnosi na vlasnike zakonito izgrađenih nekretnina u blizini nekadašnjeg deponija Viševac.

Viškovo - Općina Viškovo poziva vlasnike zakonito izgrađenih nekretnina u blizini nekadašnjeg deponija Viševac koji su temeljem sklopljenog ugovora s Općinom Viškovo stekli pravo na obeštećenje za umanjenu vrijednost nekretnine da dostave ažurirane podatke radi pripreme isplate navedenih sredstava. Poziv se odnosi na vlasnike zakonito izgrađenih nekretnina u blizini nekadašnjeg deponija Viševac i to u slučaju da je došlo do promjene računa za isplatu ili ako je došlo do promjene nositelja prava na obeštećenje jer je vlasnik nekretnine s kojim je sklopljen ugovor u međuvremenu preminuo.

“Činjenica jest da je najvećem dijelu mještana koji su imali pravo na obeštećenje prije nekoliko godina isplaćeno 80 posto iznosa obeštećenja, a sve sukladno odredbama Zakona o otpadu, Pravilnika o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave, Odluke o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina te Odluke o raspodjeli sredstava prikupljenih temeljem Zakona o otpadu. U skladu s Odlukom o raspodjeli sredstava prikupljenih temeljem Zakona o otpadu koji je donijelo Općinsko vijeće, preostalih 20 posto iznosa bilo je rezervirano za isplate vlasnicima nekretnina i to nakon okončanja sudskih sporova koji se vode protiv Općine Viškovo. S obzirom na obavezu isplate i tih preostalih 20 posto nositeljima prava na obeštećenje, pozivam sve one kod kojih je došlo do promjena po pitanju broja bankovnog računa koji je naveden u Ugovoru potpisanom s Općinom Viškovo ili je došlo do promjene vlasnika ako je nositelj prava na obeštećenje u međuvremenu preminuo, da obavezno najkasnije do 12. lipnja 2024. godine popune obrazac s traženim podatcima koji je objavljen na općinskoj web stranici.“, ističe načelnica Općine Viškovo Sanja Udović.

Popunjen i potpisan obrazac s podacima i potrebnom dokumentacijom vlasnici nekretnine koji su i nositelji prava na obeštećenje trebaju dostaviti Općini Viškovo u razdoblju od 12. travnja do 12. lipnja 2024. godine osobno ili putem pošte na adresu: Općina Viškovo, 51216 Viškovo, Vozišće 3 ili putem elektoničke pošte na mail adresu: pisarnica@opcina-viskovo.hr

Više sa portala poduckun.net ...