PGŽ-a raspisala Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Primorsko-goranske županije u 2024. godini

Autor: Nikola Cvjetović 26.05.2024

Rok zaprimanja prijava je 30 dana od objave, do 21. lipnja 2024.

Opatija - Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj objavila je Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Primorsko-goranske županije u 2024. godini.

Predmet ovog javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti poduzetnicima sa svrhom realizacije ciljeva Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Primorsko-goranske županije u 2024. godini putem slijedećih mjera:

• Mjera 3. Potpore novoosnovanim tvrtkama/obrtima

• Mjera 4. Poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja žena

• Mjera 5. Sufinanciranje pripreme i prijave projekta za EU fondove

• Mjera 6. Potpore za provedbu mjera razumne prilagodbe građevina poslovne namjene ulasku i kretanju osoba s invaliditetom (OSI) i osoba smanjene pokretljivosti (OSP)

• Mjera 7. Potpore za mentorstvo na području Gorskog kotara za učenike koji se školuju prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)

Rok zaprimanja prijava je 30 dana od objave, do 21. lipnja 2024.( zadnji dan za zaprimanje prijava je petak, 21. lipnja 2024.) Upiti na gospodarstvo@pgz.hr. ili 051/351-260

Link na Javni poziv je : https://www.pgz.hr/projekt_program/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-temeljem-programa-dodjele-potpora-male-vrijednosti-poduzetnicima-na-podrucju-primorsko-goranske-zupanije-u-2024-godini-2/


Više sa portala poduckun.net ...