Plan upravljanja pomorskim dobrom i novi planovi poticaja poduzetnicima i poljoprivrednicima pred Gradskim vijećem

Autor: Marina Pauletić 10.04.2024

Prošle 2023. godine Grad Opatija je odobrio 53 zahtjeva za dodjelu poticaja i potpora poduzetnicima i 28 zahtjeva poljoprivrednika.

Opatija - Prijedlog Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Opatije od 2024. do 2028. godine naći će se sutra na opatijskom Gradskom vijeću. Gradsko je vijeće na sjednici održanoj 25. siječnja ove godine donijelo Plan upravljanja pomorskim dobrom, no zbog sporosti državne birokracije moralo se ići u izmjene plana. Opatija je, podsjetimo, bila jedna od rijetkih lokalnih samouprava koja je, sukladno zakonu, raspisala Natječaj za davanje dozvola na vrijeme, odnosno 1. veljače ove godine, čulo se na današnjoj konferenciji za novinare.

– U Izmjene plana išlo se, prvenstveno, zbog usklađivanja s uvjetima određenim od Lučke kapetanije Rijeka, Lučke ispostave Opatija i usklađivanja s podzakonskim aktom – Uredbom o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru, koja je stupila na snagu nakon 1. veljače, zadnjeg mogućeg zakonskog roka za raspisivanje natječaja. Uz to, zakonodavac u javnom savjetovanju nije prihvatio niti jednu od više primjedbi Grada Opatije na sadržaj navedene Uredbe. Loše planiranje od strane države i dodatni zahtjevi nadležnih tijela doveli su do toga da smo morali poništiti već raspisan Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru. Sada, kako bi sve bilo što je moguće prije riješeno, potrebno je proceduru provesti u što kraćem roku da bismo sezonu dočekali spremni, istaknuo je gradonačelnik Kirigin.

Grad Opatija će, ako to vijećnici prihvate, Primorsko-goranskoj županiji uputiti zahtjev za povjeravanjem ovlaštenja za davanje koncesije na pomorskom dobru za područje plaže Slatina i Pančere. O zahtjevu će, potom, odlučiti članovi Županijske skupštine.

– Činjenica je da to područje grada svojim izgledom i sadržajima bitno zaostaje za turističkim potrebama Opatije te je često, opravdano, na meti prigovora građana i posjetitelja. U funkciji razvoja destinacije potrebno je urediti prostor Pančere i plaže te osmisliti kvalitetan sadržaji na ovom frekventnom dijelu Opatije, zaključio je gradonačelnik Kirigin.

Na 27. sjednici Gradskoga vijeća Grada Opatije vijećnici će, među ostalim, raspravljati i o Prijedlogu Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2024. godini i Prijedlogu Programa potpora poljoprivredi za 2024. godinu.

Novost je da je pored postojećih 9 mjera uvedena nova mjera Poticaja za stipendiranje učenika i studenata. Poticaji se mogu dodijeliti poduzetnicima koji su u 2024. godini zaključili ugovor o stipendiranju učenika srednjih škola ili studenata u visini do 50% iznosa dodijeljene stipendije, maksimalno do 200 eura mjesečno, odnosno 2400 eura godišnje. Poticaji se neće odobriti u slučaju da je učenik ili student korisnik neke druge stipendije.

– Kao najatraktivnija mjera u prethodnim godinama se pokazala mjera poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja pa tako i ove godine poduzetnici koji se odluče na osnivanje obrta mogu dobiti jednokratni poticaj u iznosu od 1300 eura te 12 mjesečnih poticaja u iznosu od 265 eura, odnosno u slučaju mladih poduzetnika jednokratni poticaj od 1500 eura te 12 mjesečnih poticaja od 330 eura. Novost za buduće korisnike ove mjere predstavlja i činjenica da novoosnovani obrtnici mogu već nakon 12 mjeseci od osnivanja obrta, za razliku od dosadašnjih 24 mjeseca, koristiti mjere poticaja za subvencioniranje troškova nabave opreme i strojeva, digitalizacije poslovanja i digitalni marketing te za obavljanje djelatnosti u zaleđu. Poticaji po pojedinom korisniku se mogu zbrajati te se poduzetniku može dodijeliti više vrsta poticaja do maksimalnog iznosa 6.636 eura godišnje, s izuzetkom u slučaju poticaja za zapošljavanja mladih osoba, kada je maksimalni godišnji iznos 7.500 eura, odnosno za zapošljavanje osobe s invaliditetom maksimalnih 10.400 eura, obavijestila je pročelnica za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo Astra Gašparini.

Program potpora poljoprivredi na području Grada Opatije u 2024. obuhvaća ukupno 10 mjera. Poljoprivrednici mogu u jednoj godini koristiti više mjera te se poticaji međusobno zbrajaju. Maksimalni godišnji iznos potpora koji mogu ostvariti je 2.500 eura, odnosno 3.000 eura u slučaju da se radi o mladom poljoprivredniku. Izuzetak je mjera potpore za otvaranje novog OPG-a te se pojedinom korisniku može dodijeliti maksimalni iznos od 4.500 eura, odnosno u slučaju mlade osobe 5.500 eura.

Prošle 2023. godine Grad Opatija je odobrio 53 zahtjeva za dodjelu poticaja i potpora poduzetnicima i 28 zahtjeva poljoprivrednika. U 2024. za poticaje je Proračunom predviđeno 288 tisuća eura za poduzetništvo i gotovo 40 000 eura za poljoprivredu.

Više sa portala poduckun.net ...