Projekt 'Turizam za mene' u veljači donosi zanimljive sadržaje

Autor: Nikola Cvjetović 12.02.2024

Tri programske aktivnosti u veljači.

Rijeka - Program osposobljavanja za privatne iznajmljivače koji je dio projekta Turizam za mene, kojeg financira Ministarstvo turizma i sporta, u veljači donosi sljedeće aktivnosti:

U utorak 20.2. od 17:00, Opatija, Vila Antonio - za privatne iznajmljivače:

U tijeku su aktivnosti iz Modula 1. Osposobljavanje turističkih djelatnika za rad s gostima - osobama s invaliditetom - za privatne iznajmljivače:
- za članove Udruge privatnih iznajmljivača Grada Opatije, kao i druge privatne iznajmljivače i turističke djelatnike iz okolnih općina te zainteresirane građane da sudjeluju u osposobljavanju (edukaciji) iz Modula 1. Program usavršavanja i osposobljavanja djelatnika u turizmu na temu rada i brige o gostu s invaliditetom. Partner na projektu je Udruga privatnih iznajmljivača Grada Opatije.
Interaktivna radionica će se održati u Vili Antonio, Vladimira Nazora 3, na 2. katu, soba 1. u utorak, 20.2.2024. godinu od 17 sati do 19 sati. Radi ograničenog broja sudionika po radionici obavezne su prijave: obiteljski.smjestaj@gmail.com
Tema: osnažiti privatne iznajmljivače s kompetencijama za rad sa turistima - gostima gostima smještaja - osobama s invaliditetom, Predviđeno je održati dvije radionice, jedna uvodna s interaktivnim pristupom, a druga razne praktične vježbe. Ako bude bilo interesa i ako bude bilo potrebno ponudit ćemo i više radionica.

U četvrtak, 22.2. u Hotelu Hilton Costabella Rijeka, od 12:00 sati, održat ćemo drugi dio praktičnog rada za djelatnike Hotela HIltona.
Tema: Kako se odnosti s gostima osoboma s invaliditetom, 2. dio? Kako to izgleda u stvarnosti?
O održanim osposobljavanjima za djelatnike Hotel Hlton Rijeka Costabella, do sada: https://dip.hr/turizam-za-mene-17-1-2024-odrzan-prvi-dio-osposobljavanja-za-zaposlenike-jlh-hotel-hilton-costabella-rad-u-turizmu-s-osobama-s-invaliditetom/

U srijedu, 28.2. na međunarodnom sajmu Promototel, u Poreču, Žudika
Održat ćemo uvodne radionice Modula 1 i Modula 2. za turističke djelatnike, na međunarodnom sajmu Promohotel, 28.2.2024 godine, https://dip.hr/gostujemo-s-projektom-turizam-za-mene-na-sjamu-promohotel-u-srijedu-28-2-2024-godine-u-porecu/:
Sažetak:
1. Turizam za sve – Turizam za mene: prilagodba destinacije gostima s invaliditetom, Bernard Šešo i Karmen Vučetić, DIP – Društvo za istraživanje i potporu u 14:00 – 15:00, KONFERENCIJSKA DVORANA 1 Osobe s invaliditetom imaju ograničene mogućnosti u korištenju usluga u okviru turističke ponude. Prilagodba smještaja te modifikacija postojećih usluga je često dugotrajan i zahtjevan proces za ponuditelje turističkih usluga. Može li iskustvo putovanja te korištenja turističke ponude biti prilagođeno i obogaćeno za osobe s invaliditetom bez velikih ulaganja? Posjetite ovu aktivnost i saznajte na koji način je moguće pružiti kvalitetnu uslugu u turizmu na obostrano zadovoljstvo gosta i ponuditelja turističkih usluga.
2. Turizam za sve – Turizam za mene: velik potencijal osoba sa invaliditetom za zapošljavanje u turizmu, Bernard Šešo i Karmen Vučetić, DIP – Društvo za istraživanje i potporu, 15:00 – 16:00 KONFERENCIJSKA DVORANA 1.
U vrijeme nedostatka radne snage i djelatnika u turizmu, poslodavci se na različite načine “snalaze” u pronalaženju kvalitetnih radnika. Pritom često “zaboravljamo” na velik broj nezaposlenih osoba s invaliditetom koji imaju ogroman potencijal za rad. Posjetite aktivnost te saznajte koliko su značajan i vrijedan resurs osobe s invaliditetom kao radna snaga u turizmu.

Više sa portala poduckun.net ...