U Lovranu konstituirana vijeća Mjesnih odbora

Autor: Nikola Cvjetović 14.07.2023

Igor Čukanović, Andrea Gržević, Adriano Staraj i Nikola Franković izabrani su na čela svojih mjesnih odbora.

Lovran - Na konstituirajućim sjednicama održanim početkom tjedna u općinskoj vijećnici, konstituirana su vijeća svih lovranskih Mjesnih odbora.

U MO Lovran-Bahova za predsjednika je izabran Igor Čukanović, dok su članovi Robert Popeskić, Vanja Tancabel, Kristina Kovač, Mirna Dačić, Senka Sirotnjak i Danijel Rubinić. Novi sastav MO Lovran-Rezine čine Andrea Gržević, predsjednica te članovi Jasna Prša, Ivana Turk Sandalj, Dorian Sinčić, Boris Hrvatin, Marin Sirotnjak i Igor Stanger. Za predsjednika MO Lovranšćina izabran je Adriano Staraj, dok su ostali članovi Branislav Petković, Rita Linšak, Majda Dobrec, Kristijan Lazarić, Gabrijel Viskić i Patricia Jakupec. U MO Medveja predsjednik je Nikola Franković, a članovi Davor Brubnjak, Manuela Maljevac, Dean Randić, Mauro Čepić, Vali Franković, Robin Ivanić.

Više sa portala poduckun.net ...