[U OKU KAMERE] Održana izborna skupština Istarskog planinarskog saveza uz promociju monografije '145 godina planinarstva u Istri'

Autor: Portal Poduckun 04.03.2022

Promocija monografije - skupstina IPS 20220225

Od pazinskog PD-a „Societa Alpina dell' Istria“ iz 1876. godine (drugo na području današnje Republike Hrvatske) pa sve do današnjih Malih škola i planinarskih izleta školske djece u Matuljima, Opatiji i Pazinu, pratimo nesebičnu aktivnost nekoliko generacija planinarskih volontera.

Pazin – Krajem veljače u motelu 'Lovac' održana je 22. izborna skupština Istarskog planinarskog saveza (IPS). U IPS je udruženo 10 planinarskih društava (PD) koja djeluju na istarskim planinama s obje strane Učke, a to su: PD „Opatija“ iz Opatije, PD „Pazinka“ iz Pazina, PD „Glas Istre“ i PD „Elektroistra“ iz Pule, HPD „Planik“ iz Umaga, PD „Skitaci“ iz Labina, PD „Lisina“ iz Matulja, PD „Knezgrad“ iz Lovrana, PD „Montero“ iz Rovinja i PD „Ćićarija“ iz Buja. U IPS je udružena i Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Istra. Članice IPS-a okupljaju prosječno godišnje oko 1600 fizičkih članova planinara.

Po uobičajenom dnevnom redu usvojena su sva izvješća i razriješena tijela IPS-a iz proteklog mandata te izabrana nova tijela za budući četverogodišnji mandat. Na glavne rukovodeće funkcije IPS-a ponovno su izabrani: za predsjednika Goran Šepić iz HPD-a „Planik“ Umag i za dopredsjednicu Patricija Jedrejčić iz PD-a „Pazinka“ Pazin.

U proteklom mandatu težište djelovanja IPS-a bilo je na pružanju pomoći i koordinaciji Članica u slijedećim aktivnostima: održavanje planinarskih objekata i planinarskih putova (PP), organizacija zajedničkih planinarskih pohoda i manifestacija te suorganizacija i sufinanciranje planinarske edukacije i nakladništva. Osim toga ustrojen je sustav osposobljavanja u visokogorskom planinarstvu IPS-a (komisija, edukatori, početak edukacije), obilježena 145. godišnjica planinarstva u Istri i tiskana prigodna monografija. Nastavljena je uspješna suradnja s JU Park prirode „Učka“. Sve se to odvijalo u otežanim uvjetima prisutne pandemije Covid-19.

U novom mandatu IPS-a planira se nastaviti s istim djelatnostima, uz težište na realizaciji planinarskog skloništa Kremenjak (Učka), otvaranje prekograničnih PP-a po ulasku u šengenski granični režim, dovršenje europskog pješačkog puta E12 kroz Istru (stručni dio) i tisak 2. ažuriranog izdanja Vodiča i dnevnika Istarskog planinarskog puta sa zemljovidom.

Kao posljednja točka dnevnog reda Skupštine održana je prezentacija monografije „145 godina planinarstva u Istri“. Izdana je u vlastitoj nakladi IPS-a uz partnerstvo Istarske županije i pomoć jedinica lokalne samouprave iz IŽ i PGŽ, kao i planinarskih udruga s obje strane Učke. Knjiga govori o prebogatoj planinarskoj baštini koja istarske planinare i njihove žitelje u tom segmentu svrstava uz bok naprednih i kulturnih naroda Europe i svijeta. Od pazinskog PD-a „Societa Alpina dell' Istria“ iz 1876. godine (drugo na području današnje Republike Hrvatske) pa sve do današnjih Malih škola i planinarskih izleta školske djece u Matuljima, Opatiji i Pazinu, pratimo nesebičnu aktivnost nekoliko generacija planinarskih volontera. Pri tome ne mislimo samo na penjanje do gorskih vrhunaca (doslovce od Triglava do Šar planine i od Tibeta do Anda), već i na bogatstvo iz susreta s drugim kulturama i ljudima koje planinari potom donose natrag, obogaćujući kako sebe tako i svoj zavičaj. Na to se nadovezuje izdavačka djelatnost te brojne prezentacije, predavanja, dječje redute i dr. aktivnosti koje doprinose zdravom životu i općoj kulturi lokalne sredine.

Knjiga sadrži opće/zajedničke dijelove (Predgovor, Uvod, Povijesni pregled, Kronika istarskog planinarstva, Korišteni izvori i literatura, fotografije), te detaljniji prikaz sadašnjih i važnijih bivših planinarskih društava i Hrvatske gorske službe spašavanja u Istri. Tu su i Dodaci s karakterističnim detaljima i doživljajima iz planinarskog života u Istri, kao i Tablični prikazi pripadnika planinarskih specijalnosti, dodijeljenih priznanja i prijeđenih planinarskih obilaznica. Bogato je opremljena fotografijama, koje dijelom prate tekst a dijelom upotpunjuju i približavaju čitateljima ljepote gorskog svijeta.

Autor i glavni urednik je Vladimir Rojnić, uz 21 koautora/istraživača slijedom pripadnih članaka u knjizi: Igor Eterović, Ivana Eterović, Anton Finderle, Patricija Jedrejčić, Marijana Milevoj, Darko Lukšić, Aleksandar Ćatić, Žužana Dušanić, Goran Šepić, Željko Ernečić, Livio Faraguna, Miloš Vrenc, Dean Jurčić, Mladen Nikšić, Zoran Popovski, Milivoje Topić, Radojka Bajin, Dragan Drobnjak, Vesna Pavletić, Ettore Tomasi i Enes Seferagić – Enki. Autori pretežitog dijela fotografija su: Sonja Levak, Enes Seferagić – Enki, Željko Ravnić, Drago Struna, Vilim Boljunčić, Goran Šepić, Miloš Vrenc, Danijel Balaško i Darko Kalac. Urednički tim su sačinjavali Goran Šepić, Igor Eterović i Vladimir Rojnić, a recenziju su izvršili Darko Lukšić, Milivoje Topić i Boris Petrić. Lekturu potpisuje Alisa Galir a grafičku pripremu „Lastik studio“ Žminj (Tina Erman Popović). Monografija je tiskana u 500 primjeraka u „Tiskari Zelina d.d.“ Sv. Ivan Zelina.

Prezentacija je završena čitanjem posvete i poruke istarskim planinarima, ovoga puta u izričaju „Ča vala“ iz južne Istre:

Želin ti mladost prez zidi i kunfini,
ferate visoke na kih te love zdrhi,
mirni korak po ledu i stini,
i kline štanje do dragih gorskih vrhi.

A pokle Alpi, Himalaj i kamo ćeš hoditi,
ne pozabi Učku planinarski svite,
ona će jopet tebe nazad stiti,
tu zavajk zustaješ njejo milo dite!

Tekst: Vladimir Rojnić
Foto: Marijana Milevoj, Miloš Vrenc