Tag "Alem Korkut"

FOTO Ciklus ‘Tijela’ – U Galerijici otvorena izložba Alema Korkuta @ Matulji

3 years ago

Korkutovi prizori metafore su loma koje ne progovaraju toliko o nemoć pojedinca, koliko uvjerljivo svjedoče o surovost i neumitnost realiteta u kojem se preživljavanje pretvara

Otvorenje izložbe pod nazivom ‘Tijela’ Alema Korkuta večeras u Galerijici @ Matulji

3 years ago

Ciklus “Tijela” predstavlja deformirane i rastočene geometrijske kosture kocaka i kvadara koja su izgubila svoj fizički integritet. Riječ je o geometrijskim tijelima koja zapravo to

error: Content is protected !!