Tag "Turnir va potezanju špaga"

Turnir va potezanju špaga ‘Matulji 2019.’ ove subote u Jurdanima

11 months ago

Svoju snagu i taktiku će odmjeriti Klub Konopaša Pridraga, Gačanski konopaši iz Otočca, Konopaši Učka – Cerovlje, Lupoglav, Konopaši Sv. Ivan iz Buzeta te konopaši

error: Content is protected !!