Flego: Od 2024. iz EU-a više novaca za hrvatske luke!

Autor: Portal Poduckun 07.12.2023

Foto: ilustracija

Zastupnici zahtijevaju hitno donošenje strategije za luke te ističu da je jaz u razvijenosti europskih luka sve veći.

BRUXELLES – „U 2024. godini Europska će unija donijeti Strategiju o europskim lukama, što znači da će za luke biti predviđeno mnogo više novaca nego do sad. To je izrazito važno za Hrvatsku, jer ćemo po prvi put biti povezani s mrežom europskih prometnica, a naše će luke predstavljati ulazna vrata na željezničke i cestovne pravce. Ovo je povijesna prilika za razvoj naših malih luka EU sredstvima“, naglasio je liberalni zastupnik Parlamenta Valter Flego nakon današnjeg usvajanja Izvješća Odbora za promet.

Zastupnici zahtijevaju hitno donošenje strategije za luke te ističu da je jaz u razvijenosti europskih luka sve veći. Kroz svega 3 europske luke - Rotterdam, Antwerpen i Hamburg - prolazi čak 20% europskog tereta. Dok su neke europske luke među najuspješnijima i najrazvijenijima na svijetu, ostale luke jedva preživljavaju.

- Mali broj velikih luka raste i napreduje, ostale stagniraju ili se zatvaraju. Ova nam je Strategija o europskim lukama jako potrebna. Prije svega kako bismo osigurali lukama digitalnu i zelenu tranziciju, bez čega nema opstanka, te spriječili utjecaj vanjskih sila na njihov razvoj. Naša Luka Rijeka ima potencijal postati ključna luka za prijevoz tereta sa zapadnog Balkana prema zapadnoj Europi. Ali, moramo maksimalno iskoristiti mogućnosti nove Strategije, odmah u 2024, bez odgode. Moramo se izboriti za više europskih sredstva za luke, izgraditi dvokolosječnu prugu prema Rijeci te ojačati i ostale hrvatske morske luke, istaknuo je Flego.

U Izvješću je prihvaćen prijedlog zastupnika Flega kojim se traži izrada prvog „Atlasa europskih luka“. Riječ je o popisu svih europskih luka, na temelju kojeg će Europska komisija oblikovati budući proračun za luke te prema uputama s terena i lokalnog stanovništva usmjeriti sredstva gdje je najpotrebnije, kao na primjer u očuvanje tradicionalnog ribarstva ili izgradnju vezova u malim lučicama. Posebna ulaganja bit će usmjerena prema dostupnosti cestovnih i željezničkih veza do luka i manjih marina.

- Mapiranje luka omogućit će opstanak malih luka i marina na našim najudaljenijim otocima, ali i na mom istarskom poluotoku. Mnogim našim ljudima luke su život. Bez luka nema dostupnosti do kopna, nema bolnica, ljekarni, škola. Zato je izuzetno važno da budemo predvodnica ove priče sljedeće godine. To je naša jedinstvena prilika za razvoj luka kakav želimo, zaključio je Flego.

Više sa portala poduckun.net ...