Lovranski vijećnici jednoglasno donijeli proračun 'težak' 7,5 milijuna eura

Autor: Nikola Cvjetović 23.12.2022

Vijeće na ovoj sjednici nije donijelo odluku o namjeni prostora i djelatnostima na adresi Maršala Tita 51 već je zatraženo da se dodatno istraži interes potencijalnih zakupaca.

Lovran - Na sjednici općinskog vijeća Općine Lovran jednoglasno je usvojen Proračun za 2023. godinu u iznosu od 7.559.470,00 EUR, kao i prateći programi. U proračunu za 2023.g. i nadalje su osigurana sredstva za sufinanciranje aktivnosti osnovne škole, školske marende, produženi boravak, pomoć za nabavu radnih materijala za školu, sufinanciranje dječjeg vrtića, stipendije za učenike i studente, javne potrebe u kulturi, sportu, prehrana dojenčadi.

Uz redovno dosadašnje sufinanciranje zdravstvenog programa Doma zdravlja PGŽ, sufinancirat će se preventivni liječnički pregledi građana, za što je planiran iznos od 6.636,00 eura te pomoć djeci s teškoćama u govoru-logopedske vježbe u iznosu od 6.636,00 eura. U 2023. godini planira se završetak radova na rekonstrukciji i uređenju ceste u Poduzetničkoj zoni Lokva te izrada projektne dokumentacije za izgradnju spoja Brajdice i Ulice Rezine, odnosno ceste oko škole u iznosu 13.272,00 eura, kao i rekonstrukcija odvojka ceste Šetalište maršala Tita (kraj Vatrogasaca) u iznosu od 26.545,00 eura sve s ciljem osiguranja sigurnijeg, bržeg i kvalitetnijeg pješačkog i kolnog prometovanja.
Mlađe naraštaje će obradovati uređenje rekreacijske staze Kamenjar za što se planira iznos od 75.785,00 eura, uređenje parka za pse u iznosu od 72.997,00 eura i uređenje Parka trešanja u iznosu od 9.954,00 eura. Za uređenje dječjih igrališta planiran je iznos od 19.908,00 eura.

Arhiva

Kraj plaže Peharovo planira se rekonstrukcija crpne stanice za što je planiran iznos od 331.808,00 eura što se uz izgradnju sanitarne kanalizacije visoke zone Lovrana-glavni kolektor Liganj-Tuliševica (53.090,00 eura) realizira u suradnji s društvom Liburnijske vode d.o.o. Dovršetak kapitalnog projekta Novi društveni dom planira se za lipanj 2023.g., a troškovi obuhvaćaju građevinske radove, nadzor te usluge upravljanja i administracije projekta. Planira se uređenje pomoćnog nogometnog igrališta u Lovranu 39.817,00 eura.

Povećane su naknade rad mjesnih odbora za 100% na 2.627,00 eura. Usvojena je i Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Lovran u 2023. godini pa se tako zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije zgrada stambene, poslovne i stambeno-poslovne namjene te ogradnih i potpornih zidova neće smjeti izvoditi u priobalnom području Općine Lovran, od obalne crte do trase planiranog distribucijskog dalekovoda od 110 kV (kartografski prikaz), dijelovima građevinskog područja naselja Liganj iznad trase planiranog dalekovoda i građevinskom području naselja Lovranska Draga u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna, sve dane te 24. prosinca, dan Velikog petka i subote i dane blagdana.

Više sa portala poduckun.net ...