Općina Matulji otvorila poziv - traže se zaslužni građani za dodjelu općinskih nagrada

Autor: Marijana Šepić Bjelobaba 10.12.2022

wp-content/uploads/2013/09/opcina_matulji_foto.jpg

Rok za podnošenje prijedloga je najkasnije do 3. siječnja 2023. godine, a detaljne upute za slanje mogu se pronaći na općinskim stranicama.

Matulji – Općina Matulji raspisala je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu općinskih priznanja za 2023. godinu, i to nagrade za životno djelo, godišnje nagrade, grba i povelje počasnog građanina. U javnom pozivu mogu sudjelovati udruge građana sa sjedištem na području Općine Matulji, grupa od najmanje 10 građana s prebivalištem na području Općine, pravne osobe koje imaju sjedište na području Općine Matulji te udruženja pravnih osoba ili obrta te udruge građana koje imaju sjedište na području Primorsko goranske županije, a koje svojim aktivnostima djeluju i na području Općine Matulji.

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO OPĆINE MATULJI dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem na području Općine Matulji za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka i koje predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Općine Matulji za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa, unapređenju gospodarstva, znanosti, kulture, odgoja, prosvjete, športa i tjelesne kulture, tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi, prostornog uređenja, zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša i drugih javnih djelatnosti. Ukoliko se Nagradu za životno djelo dodjeljuje posthumno, nagradu za životno djelo čini Povelja o nagradi za životno djelo Općine Matulji.

GODIŠNJA NAGRADA OPĆINE MATULJI dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja u domeni gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, športa, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih javnih djelatnosti od posebnog značaja za Općinu Matulji.

GRB OPĆINE MATULJI dodjeljuje se građanima Republike Hrvatske ili stranim državljanima koji su svojim radom, znanstvenim, političkim ili vjerskim djelovanjem značajno pridonijeli napretku i ugledu Općine.

POVELJA POČASNOG GRAĐANINA OPĆINE MATULJI
Počasnim građaninom Općine može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim radom, znanstvenim, političkim ili vjerskim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, mira u svijetu i napretku čovječanstva. Počasnim građaninom Općine Matulji ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine.

Rok za podnošenje prijedloga je najkasnije do 3. siječnja 2023. godine, a detaljne upute za slanje mogu se pronaći na općinskim stranicama.

Više sa portala poduckun.net ...