Potpora Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu od 54,7 tisuće eura Gradu Kastvu

Autor: Marina Pauletić 08.12.2023

Foto: arhiva

Radi se o najvišem iznosu potpore.

Kastav - Temeljem prijave na Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godine, Središnji državni ured za demografiju i mlade Gradu Kastvu je dodijelio najviši iznos potpore u visini 54.747,00 EUR za izdatke za radnike te uvjete boravka djece (materijalni izdaci, energija).

Više sa portala poduckun.net ...