Ravnatelj Željko Linšak: NZZJZ PGŽ važan je dionik razvoja zdravstvenog turizma na Kvarneru

Autor: Marijana Šepić Bjelobaba 27.09.2022

Zeljko_Linsak_NZZJZ

S obzirom da je turizam jedna od krucijalnih gospodarskih grana u našem kraju, NZZJZ PGŽ na aktualne izazove nastoji odgovoriti multidisciplinarnim stručnim pristupom, s ciljem postizanja zdravstvene sigurnosti svih dionika turističkog sektora (turista, prirode, građana i infrastrukture) putem djelovanja različitih Odjela unutar Zavoda.

Rijeka - Zdravstveni turizam na Kvarneru jedan je od najstarijih specifičnih oblika turizma, o čemu svjedoči i dobra organiziranost Kvarnerskog zdravstvenog klastera te sve kvalitetnija i konkurentnija ponuda i prepoznatljivost zdravstveno-turističkog proizvoda na lokalnoj i međunarodnoj razini. Brigu o zaštiti zdravlja i zdravstvenu sigurnost putnika na području naše županije vodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, koji provodi različite zdravstvene nadzore nad našom turističkom destinacijom te pored dijagnostičkih, ali i terapijskih postupaka pruža i sve potrebne medicinske informacije u svrhu zaštite zdravlja turista.

NZZJZ PGŽ, prepoznajući zdravlje putnika kao element pouzdanosti turizma te važan čimbenik turističkog rasta, kontinuirano ulaže u edukaciju zaposlenih stručnjaka raznih profesija, kako bi se podigla razina standarda u skladu s europskim javnozdravstvenim trendovima i preporukama Svjetske zdravstvene organizacije te kako bi struka mogla odgovoriti na izazove u turističkoj destinaciji. S obzirom da je turizam jedna od krucijalnih gospodarskih grana u našem kraju, NZZJZ PGŽ na aktualne izazove nastoji odgovoriti multidisciplinarnim stručnim pristupom, s ciljem postizanja zdravstvene sigurnosti svih dionika turističkog sektora (turista, prirode, građana i infrastrukture) putem djelovanja različitih Odjela unutar Zavoda.

Javnozdravstvena djelatnost u turizmu ima veliki značaj i obuhvaća široki spektar epidemioloških mjera nadzora i intervencija, praćenje i analize zaraznih i nezaraznih bolesti, javnozdravstvenu mikrobiološku djelatnost, analizu zdravstvenih trendova, nadzor nad zdravstvenom ispravnošću namirnica, voda i predmeta opće uporabe te praćenje kvalitete zraka. Djelatnost NZZJZ PGŽ te njegova uloga u zdravstvenom turizmu nisu ograničeni samo na preventivni javnozdravstveni segment te sigurnost destinacije i putnika, već postojeća ponuda različitih zdravstvenih usluga, pretraga i dijagnostičkih postupaka može znatno unaprijediti ponudu hrvatskog zdravstvenog turizma te ravnopravno stati uz bok ostalim medicinskim granama zbog čijih omjera cijene i kvalitete turisti dolaze u Hrvatsku.

Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije doc.dr.sc. Željko Linšak, dipl.sanit.ing. smatra:

„Zbog činjenice da Hrvatska ima jedan od najvećih udjela turizma u BDP-u , NZZJZ PGŽ na zdravstveni turizam u Primorsko-goranskoj županiji gleda kao na razvojni model ovog sektora, pogotovo u posezoni. Osim građanima, cilj nam je i turistima ponuditi kvalitetne zdravstvene usluge po konkurentnoj cijeni“.

Mikrobiološki odjel NZZJZ PGŽ nudi čitav niz testova povezanih s prehranom

Intolerancije na hranu rastući su zdravstveni problem u svijetu i procjenjuje se da 20-40% populacije ima određenu alergiju na namirnice. Mikrobiološki odjel NZZJZ PGŽ nudi uslugu laboratorijskog testa intolerancije na hranu, pri kojem se iz venske krvi određuje prisutnost specifičnih antitijela (IgG) na 88 različitih namirnica. Rezultati su dostupni već 24 sata, a građanima (i turistima) dostupna je i mogućnost savjetovanja sa stručnim multidisciplinarnim timom liječnika specijalista iz različitih područja te konzultacije s nutricionistom. Uz pomoć nutricionista NZZJZ PGŽ nudi i procjenu kakvoće prehrane i nutritivnog statusa te izradu individualnih jelovnika te jelovnika za određene populacijske skupine (sportaše, ljude s određenim kroničnim bolestima i osobe starije životne dobi).

Neadekvatna prehrana usko je vezana i uz porast crijevnih bolesti u općoj populaciji, čija dijagnostika u pravilu podrazumijeva neugodne i invazivne pretrage. Određivanje fekalnog kalprotektina, jednostavan je i neinvazivni test koji je moguće napraviti na Mikrobiološkom odjelu NZZJZ PGŽ, a omogućuje razlikovanje funkcionalnih crijevnih smetnji (npr. iritabilni kolon, IBS) od organskih upalnih bolesti crijeva (IBD). Namijenjen je pacijentima koji žele izbjeći invazivne pretrage, a testom se mjeri razina vrijednosti kalprotektina u stolici – proteina koji se nalazi u citoplazmi upalnih stanica ukoliko se u crijevima događaju upalni procesi.

Celijakija, alergija na pšenicu i necelijakijska osjetljivost na gluten također dovode do različitih zdravstvenih simptoma i liječe se bezglutenskom prehranom. Provjera prisutnosti glutena u bezglutenskim namirnicama obavlja se u laboratorijima Zdravstveno-tehnološkog odjela NZZJZ PGŽ s ciljem zaštite potrošača te kontrole kvalitete proizvoda.

Važna je i zdravstvena sigurnost smještajnih kapaciteta

Razvoj zdravstvenog turizma u Hrvatskoj dovodi i do rasta potražnje za drugim nužnim sadržajima, poput smještajnih kapaciteta, rekreacijskih sadržaja te ugostiteljskih usluga. Sigurnost smještajnih kapaciteta i njihova zdravstvena ispravnost nužni su za kvalitetan cjelokupni turistički proizvod. NZZJZ PGŽ provodi ispitivanja i praćenje kvalitete bazenskih voda i utvrđivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju iz objekata individualne samoopskrbe (cisterne, zdenci, šterne) te nadzor nad provedbom dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije javnih prostora i smještajnih kapaciteta. Ovakva sustavna kontrola zdravstvene kvalitete, garantira hotelijerima i privatnim iznajmljivačima siguran boravak njihovih gostiju te podiže standard hrvatskog turističkog proizvoda.

„Zdravstvena sigurnost smještajnih kapaciteta nužna je za percepciju Hrvatske kao zdravstveno sigurne destinacije s visokim higijenskim standardima, a upravo je takva percepcija preduvjet za razvoj zdravstvenog turizma u cjelini“ – komentirao je ravnatelj Željko Linšak.

„Kvarner godinama sustavno radi na brendingu autentičnog turističkog proizvoda, ističući zdravstveni turizam kao svoju komparativnu prednost. Značaj zdravstvenog turizma u tržišnom pozicioniranju kvarnerske destinacije je neosporan, a počiva na prirodnim blagotvornim predispozicijama naše plavo-zelene županije. Redovito praćenje i briga o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, mora i zraka, nuž je ako želimo govoriti o zdravstvenoj sigurnosti turističke destinacije. Laboratorij za kontrolu voda u prirodi i vode za ljudsku potrošnju, pored ispitivanja bazenskih voda, provodi i redovite analize voda u prirodi, otpadnih voda, a u razdoblju od svibnja do rujna ispituje se i kakvoća mora za kupanje na plažama diljem Primorsko-goranske županije. Kvaliteta vode za ljudsku potrošnju ispituje se analiziranjem kvalitete i karakteristika površinskih i podzemnih voda. Kontrola kvalitete zraka, odnosno praćenje onečišćujućih tvari u vanjskoj atmosferi, ali i kvalitativna i kvantitativna analiza peludnih alergena u vanjskom zraku, koje podrazumijeva svakodnevno određivanje i objavljivanje koncentracija peludnih alergena u zraku te izradu peludnih alergena, elementarno je nužna za turizam ovog područja“. – rekao je Željko Linšak, pojašnjavajući važnost kontinuirane kontrole kvalitete vode i zraka.

Za siguran boravak u prirodi brine se Epidemiološki odjel NZZJZ PGŽ

Osim kvalitetnih zdravstvenih ustanova, prirodna raznolikost Primorsko-goranske županije te raznovrsnost gastronomske ponude i pratećih sadržaja, razlog su kontinuiranog rasta broja posjetitelja. Primorsko-goranska županija idealna je destinacija za posjetitelje koji žele odmor provesti u skladu s prirodom, a za siguran boravak u prirodi brine se Epidemiološki odjel NZZJZ PGŽ koji, pored ostalih cijepljenja, provodi i predekspozicijsko cijepljenje protiv krpeljnog meningoencefalitisa.

Kvarnerska gastronomska ponuda svakako je nerazdvojivi čimbenik razvoja turističkog proizvoda. Kontrola kvalitete i sigurnosti hrane podrazumijeva zdravstveno ispravnu hranu od duž cjelokupnog lanca prehrane, od proizvodnje do stavljanja na tržište. NZZJZ PGŽ pruža usluge implementacije sustava za sigurnost hrane, čiji su obveznici svi subjekti u poslovanju s hranom, što je potpomognuto uvođenjem procedura temeljenim na HACCP principima, a čija je uloga procijeniti i otkloniti opasnosti u procesu pripreme hrane. Bliska suradnja NZZJZ PGŽ s ugostiteljskim objektima i ostalim subjektima uključenim u procese pripreme hrane osigurava sigurnost, a posljedično i dodatnu kvalitetu gastronomske ponude kvarnerskih ugostitelja, u suradnji s kojima NZZJZ PGŽ provodi sve aktivnosti koji se tiču sigurnosti hrane. Pored navedenog, provode se i zdravstveni pregledi ugostiteljskih djelatnika, tečajevi higijenskog minimuma te drugi specijalizirani HACCP tečajevi. Savjetovanjem i edukacijom osoba koje rade s hranom, uzimanjem uzoraka hrane te uzimanjem uzoraka za ocjenu mikrobiološke čistoće, postiže se proaktivni pristup u nadzoru nad bolestima koje se prenose hranom.

„Svjetska kriza uzrokovana pandemijom virusa COVID-19 pokazala je nužnost vraćanja povjerenja turista u sigurnost destinacije, a to se primarno odnosi na zdravstvenu ispravnost te sigurnost različitih segmenata turističkog proizvoda. Sve je veći broj različitih turističkih subjekata koji žele marketinški naglasiti da njihovi smještajni kapaciteti i ostali sadržaji zadovoljavaju parametre sigurnosti NZZJZ PGŽ. Nužnost javnozdravstvene sigurnosti pogotovo dolazi do izražaja kada govorimo o razvoju zdravstvenog turizma jer upravo ova grana turizma podiže očekivanja u tom smislu“ – naglasio je ravnatelj Željko Linšak važnost javnozdravstvenih aktivnosti i usluga na razvoj zdravstvenog turizma u Primorsko-goranskoj županiji.

Više sa portala poduckun.net ...