Posts From Srđan Brajčić

FOTO Kamere za video nadzor u funkciji – Neodgovornim pojedincima poslane prve kazne @ Matulji

2 years ago

Jasno, ovakva odlagališta, na kojima trunu svakojaki otpaci i zaudara na fekalije, veliki su zdravstveni problem i samo bi još trebalo da se uz koronu

U OKU KAMERE Osojnica se i dalje sanira: Do kraja godine eliminirat će se negativni efekti bivšeg deponija na okoliš i zdravlje ljudi

2 years ago

Predviđeni rok završetka radova je kraj ove godine, a Općina Matulji će konačnim zatvaranjem odlagališta neopasnog otpada Osojnica eliminirati negativne utjecaje ovog odlagališta na okoliš

1 10 11 12
error: Content is protected !!