[FOTO] Uz već uspješno uveden sustav prikupljanja miješanog komunalno otpada od vrata do vrata započeo i odvoz iz individualnih žutih i plavih spremnika u Klani

Autor: Nikola Cvjetović 16.03.2022

klana smeti 2022 cistoca  3

Prikupljanje otpada od vrata do vrata iz individualnih zelenih spremnika već se organizirano provodi u općinama Klana, Čavle i Jelenje, a od 01. siječnja 2022. godine je u općini Klana započelo prikupljanje otpada i iz individualnih žutih spremnika za prikupljanje plastike, metala i višeslojne ambalaže te individualnih plavih spremnika za prikupljanje papira i kartona. Za sve ostale vrste otpada iz kućanstva korisnicima su i dalje na raspolaganju specijalizirani spremnici za otpadno staklo, tekstil, odjeću i obuću na javnim površinama, usluga zbrinjavanja u reciklažnom dvorištu te besplatna usluga zbrinjavanja glomaznog otpada na adresi korisnika jednom godišnje.

klana smeti 2022 cistoca  2

Manji broj odvoza znači i manju cijenu
Korisnik sam odlučuje koliko će puta mjesečno iznijeti zeleni spremnik za miješani komunalni otpad na pražnjenje, a o tome ovisi koliki će iznositi račun. Naplaćuje se isključivo odvoz miješanog komunalnog otpada iz zelenog spremnika, a odvoz otpadnog papira i kartona iz plavog spremnika te plastike, metala i višeslojne ambalaže iz žutog spremnika su besplatni.

klana smeti 2022 cistoca  4

Neispravno odlaganje u individualne spremnike biti će podložno sankcijama
Prilikom svakog pražnjenja individualnih spremnika nadgleda se je li ispravno odvojena svaka vrsta otpada te jesu li u spremnike odložene nedozvoljene vrste otpada.

Uvođenjem individualiziranog prikupljanja otpada iz plavih i žutih spremnika u Klani uočeno je niz nepravilnosti prilikom odlaganja od strane korisnika unatoč činjenici da su svi korisnici na kućnu adresu dobili detaljne upute o odlaganju. Tako su se u žutim spremnicima našle razne nedozvoljene vrste otpada poput ambalaže od boja, ambalaže od silikona, plastične kašete, mineralna vuna, produžni kablovi i slično. Bitno je naglasiti da će se ubuduće takvo nepropisno odlaganje otpada sankcionirati.

klana smeti 2022 cistoca  1

Dobra suradnja kao ključ uspostave održivog društva
Ovom nadogradnjom sustava prikupljanja otpada odvozom otpada od vrata do vrata osigurava se korisnicima kontrola nad vlastitim otpadom, spriječava se neovlašteno korištenje spremnika, a pravilnim odvajanjem reciklabilnih vrsta otpada, korisnici izravno utječu na povećanje količine i kvalitete odvojeno prikupljenih reciklabilnih frakcija, smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, a samim time i na konačan iznos računa za odvoz otpada.

Za više informacija:
0800 99 99 00
info@cistoca-ri.hr
www.cistocarijeka.hr

Uz već uspješno uveden sustav prikupljanja miješanog komunalno otpada od vrata do vrata započeo i odvoz iz individualnih žutih i plavih spremnika u Klani