[FOTO] Uz već uspješno uveden sustav prikupljanja miješanog komunalno otpada od vrata do vrata započeo i odvoz iz individualnih žutih i plavih spremnika u Klani

Autor: Nikola Cvjetović 16.03.2022

Prikupljanje otpada od vrata do vrata iz individualnih zelenih spremnika već se organizirano provodi u općinama Klana, Čavle i Jelenje, a od 01. siječnja 2022. godine je u općini Klana započelo prikupljanje otpada i iz individualnih žutih spremnika za prikupljanje plastike, metala i višeslojne ambalaže te individualnih plavih spremnika za prikupljanje papira i kartona. Za sve ostale vrste otpada iz kućanstva korisnicima su i dalje na raspolaganju specijalizirani spremnici za otpadno staklo, tekstil, odjeću i obuću na javnim površinama, usluga zbrinjavanja u reciklažnom dvorištu te besplatna usluga zbrinjavanja glomaznog otpada na adresi korisnika jednom godišnje.

Manji broj odvoza znači i manju cijenu
Korisnik sam odlučuje koliko će puta mjesečno iznijeti zeleni spremnik za miješani komunalni otpad na pražnjenje, a o tome ovisi koliki će iznositi račun. Naplaćuje se isključivo odvoz miješanog komunalnog otpada iz zelenog spremnika, a odvoz otpadnog papira i kartona iz plavog spremnika te plastike, metala i višeslojne ambalaže iz žutog spremnika su besplatni.

Neispravno odlaganje u individualne spremnike biti će podložno sankcijama
Prilikom svakog pražnjenja individualnih spremnika nadgleda se je li ispravno odvojena svaka vrsta otpada te jesu li u spremnike odložene nedozvoljene vrste otpada.

Uvođenjem individualiziranog prikupljanja otpada iz plavih i žutih spremnika u Klani uočeno je niz nepravilnosti prilikom odlaganja od strane korisnika unatoč činjenici da su svi korisnici na kućnu adresu dobili detaljne upute o odlaganju. Tako su se u žutim spremnicima našle razne nedozvoljene vrste otpada poput ambalaže od boja, ambalaže od silikona, plastične kašete, mineralna vuna, produžni kablovi i slično. Bitno je naglasiti da će se ubuduće takvo nepropisno odlaganje otpada sankcionirati.

Dobra suradnja kao ključ uspostave održivog društva
Ovom nadogradnjom sustava prikupljanja otpada odvozom otpada od vrata do vrata osigurava se korisnicima kontrola nad vlastitim otpadom, spriječava se neovlašteno korištenje spremnika, a pravilnim odvajanjem reciklabilnih vrsta otpada, korisnici izravno utječu na povećanje količine i kvalitete odvojeno prikupljenih reciklabilnih frakcija, smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, a samim time i na konačan iznos računa za odvoz otpada.

Za više informacija:
0800 99 99 00
info@cistoca-ri.hr
www.cistocarijeka.hr

Uz već uspješno uveden sustav prikupljanja miješanog komunalno otpada od vrata do vrata započeo i odvoz iz individualnih žutih i plavih spremnika u Klani

Više sa portala poduckun.net ...