Hrvatski ACI d.d. konkurirat će na projektu Europske unije „Dolina vodika Sjeverni Jadran“, kao regionalni predvodnik zelene energetske tranzicije u nautičkom turizmu

Autor: Marina Pauletić 02.03.2023

S ciljem što brže prilagodbe odnosno tranzicije na zelenu energiju, na razini Europske unije započelo je raspisivanje niza natječaja, iz kojih se sredstva mogu koristiti upravo u svrhu opisane uporabe vodika.

Rijeka – Najveći lanac marina na Mediteranu i regionalni predvodnik zelene energetske tranzicije u nautičkom turizmu, ACI d.d., prijavio se na natječaj Europske unije „North Adriatic Hydrogen Valley (Horizon Europe Programme – Clean Hydrogen Joint Undertaking)“, odnosno projekt „Dolina vodika Sjeverni Jadran“ u koji je Republika Hrvatska uključena zajedno s Republikom Slovenijom i Autonomnom regijom Friuli, Venezia Giulia iz sjeverne Italije. Riječ je o jednoj od vitalnih komponenti šireg projekta “Koridor mobilnosti sa nultom emisijom Sjeverni Jadran (Zero Emission Mobility Corridor North Adriatic)”, u kojem će ACI konkurirati s namjerom da upravo ACI marina Opatija postane prva ACI, a i općenito hrvatska, marina u kojoj bi se razvio cijeli lanac vrijednosti vodika, čime bi se pozicionirala kao jezgra budućeg razvoja Hrvatske, ali i važno energetsko središte na Mediteranu.

Na osnovama postavljenim kroz Europski zeleni plan, Hrvatski sabor je u ožujku 2022. donio Hrvatsku strategiju za vodik do 2050. godine (NN 40/2022), koja određuje okvirne mogućnosti razvoja proizvodnje, pohrane, transporta i općenito uporabe vodika s ciljem smanjenja CO2 emisija, kao i mogućnosti uključivanja gospodarstva u sektor proizvodnje opreme, čime bi se osigurala tehnološka prilagodba i sudjelovanje na europskom i svjetskom tržištu vodikovih tehnologija. Nastavno na smjernice postavljene u Strategiji i inicijativu Europske unije, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za uvrštavanje na listu potencijalnih važnih projekata od zajedničkog europskog interesa u području tehnologija i sustava vodika. ACI d.d. je, prepoznavši važnost zelene energetske tranzicije, iskazao interes po objavljenom pozivu.

Kako je navedeno u Strategiji, poseban oblik međunarodne suradnje vezan je uz potencijalnu uspostavu dolina vodika (engl. Hydrogen Valleys), a riječ je o regionalnim sustavima, koji povezuju proizvodnju vodika, transport i različite krajnje uporabe te su važni za uspostavu i jačanje gospodarstva zasnovanog na vodiku. Republika Hrvatska je uključena u projekt »Dolina vodika Sjeverni Jadran« zajedno s Republikom Slovenijom i Autonomnom regijom Friuli, Venezia Giulia iz sjeverne Italije, koja za cilj ima povezivanje projekata koji su sastavni dio doline, s potencijalnim partnerima u državama članicama doline. Uz to, dolina ima važnu ulogu i u osiguravanju vidljivosti te tri države članice unutar EU-a, kao i njihove vodeće pozicije ispred 13 najmlađih država članica EU-a, koje još uvijek nemaju dovoljno razvijen potencijal za proizvodnju i korištenje obnovljivog vodika.

S ciljem što brže prilagodbe odnosno tranzicije na zelenu energiju, na razini Europske unije započelo je raspisivanje niza natječaja, iz kojih se sredstva mogu koristiti upravo u svrhu opisane uporabe vodika. Jedan od tih natječaja je „North Adriatic Hydrogen Valley (Horizon Europe Programme – Clean Hydrogen Joint Undertaking)“ na koji se prijavio i ACI d.d. s namjerom da ACI marina Opatija u Ičićima postane prva ACI marina u kojoj bi se razvio cijeli lanac vrijednosti vodika, od OIE – PV, skladištenja energije do mjera energetske učinkovitosti i pomorskog prometa s nultom emisijom te samog korištenja vodika. Time bi marina postala važno energetsko središte i jezgra budućeg razvoja Hrvatske, a sam je projekt dio šireg projekta “Koridor mobilnosti sa nultom emisijom Sjeverni Jadran (Zero Emission Mobility Corridor North Adriatic)”. ACI-jev cilj je pritom i aktivno djelovanje na poljima koja bi tvrtki osigurala nastavak pozicioniranja na položaju predvodnika zelene tranzicije na Jadranu te posljedično jačanje nacionalne konkurentnosti Republike Hrvatske.

„Kao regionalni predvodnik u zelenoj energetskoj tranziciji u nautičkom turizmu, odnosno implementaciji najsuvremenijih visokotehnoloških rješenja usmjerenih na održivi razvoj te optimizaciju gospodarenja morem i priobaljem, ali i kao najveći lanac marina na Mediteranu, ACI predstavlja konkurentnu i logičnu opciju za realizaciju projekta ovih gabarita. Ako sve bude teklo prema planu, zajednička tvrtka ACI – GITONE, uskoro će započeti s izgradnjom ACI marine Rijeka, najveće investicije u povijesti nautičkog turizma Republike Hrvatske, koja će zahvaljujući najsuvremenijim tehnološkim rješenjima biti najnaprednija marina na Mediteranu. Realizacijom projekta doline vodika Europske unije i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, ACI marina Opatija također bi se pridružila takvom elitnom krugu te pozicionirala Kvarner kao mikro-lokaciju i Republiku Hrvatsku kao članicu EU u središte zelene energetske tranzicije čitavog Mediterana“, istaknuo je član Uprave ACI-ja, Josip Ostrogović.

Nastavno na prijavu transnacionalnog projekta predloženog od strane članova konzorcija iz sjevernojadranske regije, Clean Hydrogen Joint Undertaking stavilo je na raspolaganje ukupno € 25 milijuna za potrebe projekta. Tim projektom predviđena je uspostava godišnjeg proizvodnog kapaciteta od 5.000 tona obnovljivog vodika, od čega najmanje 20 posto mora biti osigurano za prekograničnu razmjenu između uključenih zemalja. Italija, Slovenija i Hrvatska zajednički će promicati inovativna energetska rješenja temeljena na vodiku i tako pridonijeti ostvarenju ciljeva Europskog zelenog dogovora i Europske vodikove strategije. ACI d.d. i dalje ima namjeru biti uključen u lanac, i to u proizvodnom dijelu vodika te u inovacijama za njegovu primjenu, pod uvjetom da isto bude u skladu s posebnim propisima te prethodno utvrđeno kao održivo i isplativo za Društvo.

Više sa portala poduckun.net ...