Grad Kastav objavio poziv za Javne potrebe u sportu, kulturi i ostalim djelatnostima, ostaje otvoren do 25. veljače

Autor: Marijana Šepić Bjelobaba 18.02.2022

kastav-78902

Prijavni obrasci moraju biti ispunjeni putem računala, isprintani, potpisani i pečatirani, a mogu se pronaći na stranicama Grada Kastva.

Kastav - Grad Kastav objavio je Javni poziv za prikupljanje prijava projekata i programa za financiranje/ sufinanciranje javnih potreba u sportu, kulturi i ostalim djelatnostima u 2022. godini.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva iznosi:


Područje kulture: 400.000,00 kn
Područje ostalih djelatnosti: 320.000,00 kn
Područje sporta: 620.000,00 kn

Prijave u kulturi i ostalim djelatnostima se podnose za sljedeća područja : zdravstvo, socijalna skrb, predškolski odgoj, osnovno školstvo, kultura, tehnička kultura, očuvanja okoliša, zadovoljavanje potreba osoba treće životne dobi, zadovoljavanje potreba mladih i ostalo.

Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednosti prijavljenih programa i projekata su ostvarenje iznad zdravstvenog državnog standarda, ostvarenje iznad državnog pedagoškog standarda, afirmacija kulturnog identiteta Grada Kastva, angažiranje osoba mlađih od 18 godina, razvoj izdavačke djelatnosti, poboljšanje uvjeta skrbi o djeci predškolske dobi, afirmacija aktivnosti osoba treće životne dobi, očuvanje okoliša i održivi razvoj i ostvarenje partnerstva na projektu.

Prijave u sportu se podnose za sljedeće aktivnosti i programe: redovne djelatnosti sportskih udruga, sport djece, učenika i studenata, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana i organizacija međunarodnih, tradicionalnih i prigodnih manifestacija.

Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu Grad Kastav, Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav, s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA JAVNE POTREBE U SPORTU U 2022. GODINI” ILI “PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA JAVNE POTREBE U KULTURI I OSTALIM DJELATNOSTIMA U 2022. GODINI“, ili u zatvorenoj koverti predajom u pisarnici Grada Kastva, Zakona kastafskega 3, ili dostavom skenirane i ovjerene prijave na e-mail adresu neva.andonov@kastav.hr ili david.burburan@kastav.hr, zaključno s 25. veljače 2022. godine.

KULTURA I OSTALE

Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi i ostalim djelatnostima u 2022. godini

SPORT

Javni poziv za financiranje javnih potreba u sportu u 2022. godini

Prijavni obrasci moraju biti ispunjeni putem računala, isprintani, potpisani i pečatirani, a mogu se pronaći na https://kastav.hr/otvoren-poziv-za-javne-potrebe-u-sportu-kulturi-i-ostalim-djelatnostima-u-2022-godini/

Sve dodatne informacije i upiti:
– kultura i ostale djelatnosti
051/688-210
neva.andonov@kastav.hr

– sport
051/688-942
david.burburan@kastav.hr