Uvođenje sustava prikupljanje otpada od vrata do vrata na području Rijeke i riječkog prstena

Autor: Nikola Cvjetović 22.02.2022

grafika cistoca 1

Nadogradnjom sustava osigurat će se kontrola nad vlastitim otpadom, spriječiti neovlašteno korištenje spremnika, a očekuje se i povećanje količina odvojeno prikupljenih reciklabilnih frakcija uz povećanje kvalitete odvojenih vrsta otpada.

Rijeka - Komunalno društvo Čistoća nastavlja nadogradnju i unaprjeđenje sustava prikupljanja otpada tako da se na cijelom području djelovanja uvodi individualni sustav u sklopu kojeg se svim korisnicima dodijeljuju vlastiti spremnici za otpad. Nadogradnja sustava prikupljanja otpada već je provedena u gradovima Bakru, Kastvu i Kraljevici te općinama Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo dodjelom zelenih spremnika za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, žutih spremnika za prikupljanje plastike, metala i višeslojne ambalaže te plavih spremnika za prikupljanje papira i kartona. Na području grada Rijeke je nadogradnja sustava započela u travnju sukcesivno po
mjesnim odborima.

Nadogradnjom sustava osigurat će se kontrola nad vlastitim otpadom, spriječiti neovlašteno korištenje spremnika, a očekuje se i povećanje količina odvojeno prikupljenih reciklabilnih frakcija uz povećanje kvalitete odvojenih vrsta otpada.

Kako do vlastitog spremnika
Individualni spremnici se dodjeljuju bez naknade. Korisnicima se dodjeljuju tri spremnika: zeleni za miješani komunalni otpad, plavi za papir i žuti za plastiku, metal i višeslojnu ambalažu, a veličina spremnika određuje se prema broju članova pojedinog kućanstva.

cistoca 2022 odvajanje otpada  5

Dodjela spremnika za obiteljske kuće
Korisnici koji žive u obiteljskim kućama dobit će na kućnu adresu obavijest o datumu dostave individualnih spremnika uz podatke o broju i veličini spremnika. Sve spremnike dostavljaju djelatnici KD Čistoće prema planu i programu dodjele. Korisnici su dužni voditi brigu o vlastitim spremnicima te ih u dane odvoza postavljati na mjesto za preuzimanje i pražnjenje. Kao i kod dodjele spremnika, i o početku korištenja individualnih spremnika, mjestu za njihovo preuzimanje i pražnjenje i točnom danu odvoza miješanog komunalnog otpada i reciklabilnih vrsta otpada u ulici korisnici će biti pravovremeno obaviješteni.

cistoca 2022 odvajanje otpada  1

Dodjela spremnika u višestambenim zgradama
Korisnicima u višestambenim zgradama se dodjeljuju zajednički spremnici te će o svemu biti obaviješteni preko ovlaštenih predstavnika suvlasnika. Za svaku višestambenu zgradu, a sukladno broju korisnika i broju članova kućanstava, odredit će se potreban volumen spremnika za otpad i broj odvoza. U suradnji s nadležnim službama jedinica lokalne samouprave će se utvrditi prostori za smještaj spremnika.

grafika cistoca 2

Manji broj odvoza znači i manju cijenu
Korisnik sam odlučuje koliko će puta mjesečno iznijeti zeleni spremnik za miješani komunalni otpad na pražnjenje, a o tome ovisi koliki će iznositi račun. Naplaćuje se isključivo odvoz miješanog komunalnog otpada, a odvoz otpadnog papira te plastike, metala i višeslojne ambalaže su besplatni. Pravilnim odvajanjem reciklabilnih vrsta otpada koje se mogu ponovno preraditi i upotrijebiti, korisnici izravno utječu na smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, a samim time i na konačan iznos računa.

Ostale usluge na raspolaganju korisnicima
Za sve ostale vrste otpada iz kućanstva korisnicima će i dalje biti na raspolaganju specijalizirani spremnici za otpadno staklo, tekstil, odjeću i obuću, usluga zbrinjavanja u reciklažnim dvorištima te besplatna usluga odvoza glomaznog otpada na kućnom pragu jednom godišnje.

Za više informacija:
0800 99 99 00
info@cistoca-ri.hr
www.cistocarijeka.hr

VIDEO